Over mij

Rotterdam is mijn stad, waar ik sinds meer dan 15 jaar woon en sinds 2014 politiek actief ben. Eerst in de gebiedscommissie Delfshaven en sinds 2018 als raadslid, met en voor de bewoners van Rotterdam. Opgegroeid in Enschede als oudste van twee zussen en een halfbroer maakte ik na de scheiding van mijn ouders al jong mee hoe belangrijk het is naar elkaar om te kijken om het samen te rooien. Een aantal jaren waren we als gezin aangewezen op een bijstandsuitkering en hadden we het niet breed. Als schoenen te klein waren werd er gewacht op de kinderbijslag voordat er nieuwe konden worden aangeschaft. Het gaf mij een gevoel van medeverantwoordelijkheid en de wil me te ontwikkelen om later op eigen benen te kunnen te staan.

Inmiddels ben ik zelf moeder van twee kinderen en wonen we in het mooie Delfshaven. Mijn liefde voor de stad Rotterdam heb ik in kunnen zetten in mijn werk als stedenbouwkundige en in politieke functies. Bij verschillende architectenbureaus heb ik samen met ontwerpers en bewoners gewerkt aan opgaven in dorpen en steden. Plannen voor nieuwe woningen of een park, altijd in gesprek met bewoners over hun woonplek. Overal kwam ik de enorme kracht en gedrevenheid van bewoners tegen om zelf aan de slag te gaan. Hoeveel energie en voldoening dat geeft heb ik ook zelf meegemaakt, toen mijn kinderen naar een kinderdagverblijf gingen dat werd overgenomen door een investeerder. Met de hele groep ouders en leidsters is het ons gelukt samen een nieuwe groene speeloase voor onze kinderen op te richten, om verder te kunnen groeien en te bloeien. Zo steken ook vele Rotterdamse initiatiefnemers hun nek uit om hun park, wijkcentrum of woonstraat te verbeteren.

Mensen maken de stad en al dit soort initiatieven zijn daarvoor onmisbaar. Zij zorgen voor ontmoetingen, meer groen, betrokkenheid en goede ideeën voor een echt duurzame stad. Met het verbinden van al die Rotterdammers in één beweging is het echt mogelijk de stad te veranderen. Mijn doel als raadslid vanaf plek 2 is met GroenLinks Rotterdam samen met ons team van raadsleden, wijkraadsleden en bewoners, de stad eerlijker, duurzamer, inclusiever te maken.